Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
Clases Pasivas

Avís legal

El domini a Internet www.pap.hacienda.gob.es és de titularitat de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i dels seus centres directius i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, àmbit conjunt al qual s'anomena, a l'efecte d'aquest domini, Administració pressupostària.

S'autoritza la reproducció total o parcial dels continguts del portal, sempre que se'n citi expressament l'origen.

La informació que conté aquesta pàgina Web procedeix de fonts públiques. L'Administració pressupostària no es fa responsable dels danys i perjudicis que pugui ocasionar la utilització de les eines i informacions que conté la web en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, el desenvolupament o resultat de procediments administratius. Aquestes decisions cal que siguin contrastades en els centres, els organismes o les dependències competents.

En tot cas, la informació i els continguts d'aquesta Web no poden ser al•legats en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint cap responsabilitat per les discrepàncies que pugui haver-hi entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

L'Administració pressupostària no es responsabilitza de les contestacions que es facin a través de les diverses adreces de correu electrònic que surtin en aquestes pàgines. La informació obtinguda a través de les bústies que hi ha en aquestes pàgines té caràcter merament informatiu, sense que en cap cas en pugui derivar cap efecte jurídic vinculant (Reial decret 208/1996, art. 4 b).

L'Administració pressupostària es reserva el dret a fer canvis en el portal sense l'avís previ, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del portal o del seu disseny. Així mateix, no es responsabilitza dels continguts que terceres parts hagin inclòs en els hipervincles als quals es fa referència en aquesta pàgina.

Els textos, la normativa i, en general, qualsevol informació que contenen les pàgines d'aquest portal tenen caràcter merament informatiu, per la qual cosa us suggerim que comproveu la vigència i l'exactitud de les dades a les fonts administratives oficials corresponents.

S'està treballant en l'acompliment dels requisits d'accessibilitat de la totalitat dels continguts allotjats en aquest portal. Tanmateix, de moment, no tots estan disponibles en versió accessible.

Política de cookies

Per portar un seguiment de les estadístiques d'ús del lloc (per exemple, nombre de visites per pàgina, hores i dies de visita, etc.), aquest portal utilitza la plataforma d'anàlisi estadística web: Google Analytics. Aquesta plataforma fa ús de cookies per a l'obtenció dels diferents indicadors estadístics.

Les cookies són fitxers creats en el navegador de l'usuari pels llocs web que aquest visita, que permeten als llocs web registrar l'activitat de l'usuari amb el lloc. En l'adreça següent es poden consultar l'ús de les cookies que utilitza Google Analytics: ús de les cookies de Google Analytics en els llocs web.

Per navegar per aquest portal, no cal que permeteu la instal•lació d'aquestes cookies: les podeu deshabilitar directament en el vostre navegador.

Aquest portal segueix la regulació legal i les directrius sobre política de cookies dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Política lingüistica

En este sitio encontrará toda la información que en estos momentos esté disponible en castellano y sus correspondientes traducciones de lenguas cooficiales catalana, euskera, gallega y en inglés. Los documentos publicados salvo excepciones no están traducidos.

La política lingüística de la Administración se basa en hacer efectiva la comunicación en su respectiva lengua cooficial a toda persona que así lo desee, así como en inglés.

Los contenidos de este sitio web han sido escritos originalmente en castellano, y traducidos para su conveniencia usando software de traducción automática para catalán y gallego, por lo que pueden contener errores.

El texto oficial de esta página web es la versión en castellano. Si le surgiera alguna duda o pregunta con respecto a la exactitud de la información contenida en cualquier parte del texto traducido en este sitio, por favor consulte la versión oficial en castellano.

En cualquier caso, se garantiza que el usuario de este sitio pueda utilizar la lengua que sea cooficial en su respectiva Comunidad Autónoma.