Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
Clases Pasivas

Pensions a favor de familiars

 

O persoal civil incluído no Réxime de Clases Pasivas do Estado ao momento de falecer ou ser declarado falecido causará, en favor dos seus familiares dereito ás prestacións exclusivamente de carácter económico e pago periódico e concretaranse nas pensións de viuvez, de orfandade e en favor dos pais