Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
Clases Pasivas
  • Inici
  • > Altres Pensions i prestacions

Altres Pensions i prestacions

La Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques té al seu càrrec l'exercici de les competències en matèria reconeixement de les pensions del Règim de Classes Passives de l'Estat -excepte les causades per personal militar-; de les previstes en la legislació especial derivada de la guerra civil; i, d'aquelles altres prestacions, indemnitzacions, ajudes i bestretes la competència de les quals expressament li ha estat atribuïda.