Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
Clases Pasivas

Normativa

En el bloc de Referència individuals s'inclou la normativa aplicable en matèria de pensions de Classes Passives i de la legislació especial derivada de la guerra civil, així com d'altres ajudes i indemnitzacions que gestiona la Direcció general de Costos de Personal.

A través de publicacions web s'accedeix als sumaris de les publicacions electròniques elaborades per la Direcció general en matèria de prestacions socials, funció pública i dret administratiu, amb les intrucciones per consultar els textos consolidats de les normes que es contenen en les mateixes.