Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
Clases Pasivas

Informació presencial: cita prèvia

Els funcionaris civils inclosos en el Règim de Classes Passives de l'Estat, que estiguin considerant la possibilitat de jubilar-se en un futur proper, poden sol·licitar informació sobre la quantia aproximada de la seva futura pensió de jubilació, d'acord a la normativa vigent i els havers reguladors fixats en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de l'any en curs. L'import benvolgut tindrà caràcter merament informatiu i no vinculant, sense que, en cap cas, suposi el reconeixement de drets passius.

Si vostè és funcionari del Règim de Classes Passives de l'Estat i preveu jubilar-se en el termini d'un any, la Unitat de Classes Passives de la Delegació d'Economia i Hisenda a Cantàbria, li ofereix la possibilitat de conèixer l'import aproximat de la seva futura pensió.

Per accedir a aquest servei, que es presta de forma presencial, resulta imprescindible presentar la següent documentació:

  • DNI
  • Certificat de serveis expedit pel seu òrgan de personal (CS)
  • Informe de vida laboral en el supòsit de tenir acreditades altres cotitzacions a la Seguretat Social

Si ja disposa d'aquesta documentació sol·liciti una cita prèvia:

  • Personant-se en la Delegació d'Economia i Hisenda a Cantàbria (Unitat de Classes Passives): Av. Calvo Sotelo, 27 - CP 39002 SANTANDER
  • Cridant al telèfon d'aquest Centre: 942 319 346
  • Mitjançant un correu electrònic, amb les seves dades personals, telèfon de contacte i lloc de residència, a la següent adreça: cantabria-ipj@igae.hacienda.es

En cas de no tenir l'esmentada documentació és preferible que gestioni la seva obtenció abans de demanar la cita, perquè sense ella no podrà ser atès.