Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
Clases Pasivas

Terrorismo ekintzen ondoriozko pentsioak

La Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda es el órgano competente para reconocer las pensiones extraordinarias para actos terroristas causantes de la incapacidad o fallecimiento de:

Terrorismo ekintzengatik jasotako ohiz kanpoko pentsioak salbuetsita daude Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergatik.

Ez daude pentsio publikoen aldiberekotasunari eta mugei buruzko arauei lotuta, horrenbestez, ez dute pentsio publikoak jasotzeko gehieneko mugarik izango.

Hileko gutxieneko zenbatekoa ezarria dute: une bakoitzean indarrean den IPREMaren (eragin anitzeko errenta adierazle publikoa) hirukoitza. 2020an :

desde 1-1-2020 - 1.613,52 euros

Dituen eraginetarako, gertaera berberak sortutako familiako pentsioak batera zenbatuko dira.

Gizarte Segurantzako erregimen berari dagozkion ohiko pentsioekin bateraezinak dira, bai eta arrazoi beragatik gizarte babeseko edozein erregimen publikok onar ditzakeen ohiz kanpoko pentsioekin ere.