Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
Clases Pasivas

Pensións de xubilación

O persoal civil incluído no Réxime de Clases Pasivas do Estado ao momento de ser xubilado e que, no seu caso, teña cotizados máis de 15 anos efectivos ao Estado, causará no seu favor dereito á pensión de xubilación, que será ordinaria ou extraordinaria segundo que o seu feito causante prodúzase en circunstancias ordinarias ou por razón de lesión producida en acto de servizo ou como consecuencia do mesmo