Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
Clases Pasivas

Clases Pasivas

Na páxina web da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas ofrecémoslle información detallada e actualizada dos distintos tipos de prestacións que xestionamos:

  • Pensións do Réxime de Clases Pasivas do Estado
  • Pensións da lexislación especial derivada da Guerra Civil
  • Axudas ás vítimas de delitos violentos e contra a liberdade sexual
  • Anticipos do Fondo de Garantía de Alimentos

Aquí poderá obter os formularios para solicitar tales prestacións; coñecer a normativa que as regula, así como o procedemento administrativo que se segue para o seu recoñecemento ou calcular o importe da súa futura pensión, se é unha funcionario próximo a xubilarse; ou consultar as distintas convocatorias de prestacións sociais do Estado, do mutualismo administrativo e das comunidades.

Novidades