Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
Clases Pasivas

Cartón Social Dixital

O Cartón Social Dixital é un sistema de información creado pola disposición adicional centésima cuadraxésima primeira da Lei 6/2018, de 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, destinado a mellorar e coordinar as políticas de protección social impulsadas polas diferentes administracións públicas.

 

Este sistema de información recolle as prestacións sociais públicas que reciben os cidadáns xestionadas pola Administración Xeral do Estado, as Comunidades Autónomas, as entidades locais e outras entidades.

 

A través deste sistema, pódese visualizar a información correspondente a todas as prestacións sociais ou axuda de contido económico destinada a persoas ou familias que lles sexa de aplicación ao interesado.

 

La Dirección General de Costes de Personal es uno de los organismos que facilita electrónicamente información a la Tarjeta Social Universal. En consecuencia, a información correspondente ás pensións do Réxime de Clases Pasivas atópase recollida no devandito sistema.

 

Dentro das opcións que ofrece o Cartón Social Universal, atópase a posibilidade de obter un documento que lle permita acreditar a condición de pensionista de Clases Pasivas.

 

Pode descargar a app no seu dispositivo móbil a través de “Google Play” ou a través de “App Store” e instalar a aplicación CARTÓN SOCIAL UNIVERSAL.

Tarjeta Social Universal

 

PPara acceder, a aplicación solicita ao usuario o DNI e o PIN que xerase o “sistema Cl@ve”. Se non está rexistrado, debe darse de alta previamente en: www.clave.gob.es

Unha vez dentro da app CARTÓN SOCIAL UNIVERSAL existe a posibilidade de xerar un documento, o TSU, que recolle as prestacións das cales o interesado é beneficiario, o cal pode descargar no seu dispositivo móbil e levar consigo en todo momento para acreditar facilmente a condición de pensionista.

TSUniversal.jpg