Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
Clases Pasivas

Normativa

No bloque de Referencia individuais inclúese a normativa aplicable en materia de pensións de Clases Pasivas e da lexislación especial derivada da guerra civil, así como doutras axudas e indemnizacións que xestiona a Dirección Xeral de Custos de Persoal.

A través de publicacións web accédese aos sumarios das publicacións electrónicas elaboradas pola Dirección Xeral en materia de prestacións sociais, función pública e dereito administrativo, coas intrucciones para consultar os textos consolidados das normas que se conteñen nas mesmas.