Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
Clases Pasivas

Solicitudes

  • Solicitudes de pensións/prestacións
  • Impresos referentes ao cobramento da pensión
  • Declaracións persoais para acreditar o dereito a prórroga de pensión de orfandade
  • Impresos de impugnación e outras solicitudes

SOLICITUDES DE PENSIÓNS/PRESTACIÓNS

• Lexislación Xeral de Clases Pasivas

Lexislación Especial derivado da Guerra Civil

• Outras prestacións

IMPRESOS REFERENTES AO COBRAMENTO DA PENSIÓN

DECLARACIÓNS PERSOAIS PARA ACREDITAR O DEREITO A PRÓRROGA DE PENSIÓN DE ORFANDADE

IMPRESOS DE IMPUGNACIÓN E OUTRAS SOLICITUDES