Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
Clases Pasivas

Autocàlcul de Pensió

El funcionari que ho desitgi pot calcular l'import aproximat de la seva pensió de jubilació.

Haurà d'introduir en Simul@ les dates d'inici i cessament d'activitat en tots i cadascun dels cossos, escales o places en els quals hagi prestat serveis, així com dels períodes cotitzats al Sistema de Seguretat Social si desitja l'aplicació de còmput recíproc de cotitzacions.

Simul@