Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
Clases Pasivas

Informació presencial: cita prèvia.

Els funcionaris civils inclosos en el Règim de Classes Passives de l'Estat, que estiguin considerant la possibilitat de jubilar-se en un futur proper, poden sol·licitar informació sobre la quantia aproximada de la seva futura pensió de jubilació, d'acord a la normativa vigent i els havers reguladors fixats en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de l'any en curs. L'import benvolgut tindrà caràcter merament informatiu i no vinculant, sense que, en cap cas, suposi el reconeixement de drets passius.

Si vostè és funcionari del Règim de Classes Passives de l'Estat i preveu jubilar-se en el termini d'un any, la Unitat de Classes Passives de la Delegació d'Economia i Hisenda a la Corunya, situada en la Calli Comandant Fontanes, 10 - CP 15003  La Corunya, li ofereix la possibilitat de conèixer l'import aproximat de la seva futura pensió.

Per accedir a aquest servei, que es presta de forma presencial, resulta imprescindible presentar la següent documentació:

  • DNI
  • Certificat de serveis expedit pel seu òrgan de personal. (CS)
  • Informe de vida laboral en el supòsit de tenir acreditades altres cotitzacions a la Seguretat Social.

Si ja disposa d'aquesta documentació sol·liciti una cita prèvia, en cas contrari, és preferible que gestioni la seva obtenció abans de demanar la cita, perquè sense ella no podrà ser atès.

Solicitar cita previa