Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
Clases Pasivas
  • Inicio
  • > Outras Pensións e prestacións

Outres Pensións e prestacións

A Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas ten ao seu cargo o exercicio das competencias en materia recoñecemento das pensións do Réxime de Clases Pasivas do Estado -excepto as causadas por persoal militar-; das previstas na lexislación especial derivada da guerra civil; e, daqueloutras prestacións, indemnizacións, axudas e anticipos cuxa competencia expresamente lle foi atribuída.