Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Costes de Personal
Sello Excelencia EVAM 200-299, año 2018
Clases Pasivas

Autocálculo de Pensión

O funcionario que o desexe pode calcular o importe aproximado da súa pensión de xubilación.

Deberá introducir en Simul@ as datas de inicio e cesamento de actividade en todos e cada un dos corpos, escalas ou prazas nos que prestase servizos, así como dos períodos cotizados ao Sistema de Seguridade Social se desexa a aplicación de cómputo recíproco de cotizacións.

Simul@